innehåll bläddra bläddra BLÄDDRA VIDARE BLÄDDRA TILLBAKA innehåll
Arkitektkontor San Fransisco Selgas Cano Arkitektkontor Madrid anteckningar anteckningar anteckningar
din egen
miljö
konst
fri publicering av eget material
fri publicering av eget material
april 2010
SEK 146:-
arkitektur
arkitektur
skandinavien
skandinavien
arkitekturprojektet
arkitekturprojektet
miljöverket
miljöverket
var skall en arkitekt sitta
var skall en arkitekt sitta
Var man sitter och arbetar som arkitekt beror på vad man kan och vill. I ArkitekturArbeten antyder ordet en syn på arkitektur som någon som är ett resultat av arbete. Den polemiska udden är tydlig och klar. det är inte ett genidrag bakom god arkitektur. Det är arbete som leder dit. Var är då vår bästa arbetsplats?
Alla har sin läggning men ur en analys som är baserad på att yrket har en karaktär som är allmän kommer vissa drag fram.

Var ligger uppdraget?

Med sjösättningen av den här webbsidan har Sveriges arkitekter fått ett nytt uppdrag. En av medborgarna här i landet har ålagt oss att behandla helheten hos miljön vi byggt upp. Vad kan vi hitta för nya resurser och vad kan vi göra för att komplettera det befintliga? Vi har alla blivit Riksarkitekter.
Som riksarkitekter kommer våra kontakter med vår uppdragsgivare i ny dager. Om alla som bor i Sverige är våra uppdragsgivare för detta, vårt nya, projekt kan vi ju inte inbjuda dem att besöka vårt kontor efter lunchen. Vi måste ha en ny kanal för att få veta hur vi skall lägga upp vårt program. Vi måste även i nästa skede hitta ett nytt sätt att projektera detta arbete.
Det första vi som företagare är tvungna att överväga är hur pengarna kommer in till arbetstiden vår och till vår lokalhyra bland annat. Reklamvärdet i uppdraget kommer då till pass för vår övriga produktion.
Vår expertis i samhället är vår kunskap om vardagsmiljön för alla som lever i samhället. Omsätter vi vårt kunnande i allmänna lösningar kommer vi alla tillgodo och vårt kontors verksamhet kommer i rampljuset på ett annat sätt än om vi bara sitter i kontorets lokala ärenden och arbetar. En liten rännil av arbeten i det allmännas tjänst ger god reklam och gott renomm´┐Ż. Sedan har vi kontorets vidareutbildning. Allmänna projekt
kommer väl till pass för den nödvändiga mognad som om alla måste genomgå till punkter i vilka vi än ej är. Kontakter skapas också så här. Att arbeta med allmänna behov initierade av medborgarna ger resultat.
Nästa uppgift som vi som arbetat ut webbsidan har tagit på oss är att utveckla system för samarbete över distans med hjälp av olika webbverktyg. När detta är klart kan vi samarbeta över projekt utan att finnas på plats hela tiden. Vi behöver inte hyra personal av varandra. Vi behöver inte flytta på vår arbetsplats om vi inte vill.

Projektlösningen.

Precis som vi tävlar ibland kommer de resultat vi kommer fram till i allmänna frågor att hamna på utställningar. Likt då vi tävlar kommer allt inte att byggas upp. Likt då vi tävlar kommer möjligheten att visa upp sig att vara huvudnyttan. Ett och annat uppdrag kan vi få så som om vi tävlar. Då vi tävlar har en stor intressent initierat tävlingen. Nu är det ett allmänt mönster i debatten som visar en möjlighet. Bägge formerna av förslag landar i god jord. Allt beror på dig som Arkitekt om det skall leda framåt. Chansen att föra ut arbetet på kontoret i anklang med den allmänna debatten inom en viss fråga kan även verka stimulerande på kontorets egna inre sätt att fungera.

ArkitekturArbeten

Webbsidan och kontoret som vi arbetar i själva kommer att finnas till hands och utveckla detta tema i ett nytt sätt att arbeta som arkitekt uppdragen av alla.
arkitektur är verktyg arkitektur är verktyg miljö är mål miljö är mål STAD   I   LJUS STAD   I   LJUS 7